Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Y79Đ - Khuôn Viên Trường

Hoàng Lan gởi hình chụp trong khuôn viên trường. Các bạn có nhớ năm nào không? 1983, 1984?


Đăng nhận xét