Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Mùa Thu Nơi Đây


Em hỏi anh mùa thu Saigòn
Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng
Em hỏi anh mùa thu Saigòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn...
(Ngô Thụy Miên)
Đăng nhận xét