Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Bạn bè

Hoàng Lan & Tuấn  & Mai- San Jose 4/2014

Minh Tâm, Thu Ba, Tuấn & Mai tại San Jose- 10/2014 
Thu Ba lên thăm Seattle -  8/2014Đăng nhận xét