Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Hình Củ

(Photo courtesy of Lam Anh Minh)


khoá gây mê 79 từ trái qua phải Tri Trình ,Minh Tâm ,Phương ,Ba ,Thu Thuỷ , x (không biết ) Hoàng ba thằng đực Mỹ ,Đăng Tâm và tui (Minh )
Đăng nhận xét