Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Buổi họp mặt ( Đài)

Chao cac ban!
  Hom nay minh viet cho anh Kien vai hang de thong bao  chi tiet tinh hinh buoi hop mat lop vua qua. Trua 11/9. lop minh tap trung o san truong DH y duoc. Sau nhung man chao hoi lan nhau, ca bon keo vao bac thang cua sanh chinh de chup hinh. Bua do, tap trung duoc gan 40 nguoi( co nhung ban o duoi tinh chua len duoc), chup hinh nhieu kieu lam. Sau do, ca doan chia lam 2 xe de len duong ve Vinh Long. Len xe, cac ban duoc phuc vu an uong day du: banh mi cha lua, keo chocolate, banh bong lan..Thuc pham duoc tap trung o xe so 1 nen xe so 2 danh nhin doi, mai den Long An moi lien lac duoc va "nhuong com se ao" cho xe so 2 !
Tui minh ve nha Nga o Vinh long. Lan nay nha Nga duoc xay dung rong rai hon nen viec an nghi con thuan loi hon lan truoc du di dong hon.Gan 19:00,moi nguoi tap trung an toi va lien hoan van nghe.Lop minh to chuc lay y kien nen to chuc hop mat bao lau 1 lan? Cac ban " Dziet kieu" neu y kien 2 nam / lan. Cac ban VN de nghi 1 nam 2 lan vi so rang "tuoi tac da cao" , khong lo tan huong chac khong co nhieu co hoi!  :-). Kha nang 1 nam 1 lan doi voi cac ban VN la cao nhung cac ban "Dziet kieu" co le 2 nam / lan la hop ly hon.Moi nguoi tap trung hat karaoke thi. Ket qua giai nhat thuoc ve to 25, giai nhi la to 28. Dieu luu y la BGK 4 nguoi co 2 la o to 25. MC cung la 2 nguoi to 25 not!Gan khuya, Nga chieu dai mon tiet canh vit nen 2 chai ruou cua anh Kien co tac dung tot. Moi nguoi an tiet canh thoai mai vi khong so"Tao thao ruot" do co ruou manh diet vi trung!
Sang 12/9, tui minh to chuc kham benh. Chua co doan kham benh nao sang bang lop minh. BS va Dziet kieu tot nghiep o My nhu Tuan, Son, Thu Ba, Hung.. duoc phan cong di phat keo, qua banh va ...chup hinh. Truong khoa cap cuu BV Long An ( Mong) duoc do huyet ap. PGD BV Q.9( Thyn) lo phat thuoc....Anh Khue dung lam huong dan vien...Khong khi lam viec vui ve lam. Sau khi kham va phat thuoc xong, moi nguoi duoc chieu dai 1 bua no ne va tiep tuc uong tiep chai ruou cua anh Kien .Tui minh co dua rang, lan sau hop mat phai phan cong 1 ban Dziet kieu o lai de con gui qua cho cac ban ben nay( ha ha...).Doan len duong tro ve SG luc 17:30.
Nay gio noi chuyen choi thoi, anh Kien va cac ban nghe roi bo nhe.Hen cac ban lan hop mat toi ngay cang dong vui hon nhung lan truoc!

~~((-: Translation :-))~~~
 
Chào các bạn !
Hôm nay mình  viết  cho  anh  Kiên vài hàng để thông báo chi tiết tình hình buổi họp mặt lớp vừa qua . Trưa 11 /9,  lớp mình tập trung ở sân trường ĐH Y Dược . Sau những màn chào hỏi lẫn nhau , cả bọn kéo vào bậc thang của sảnh chính để chụp hình . Bữa đó , tập trung được gần 40 người ( có những bạn ở dưới tỉnh chưa lên được ), chụp hình nhiều kiểu lắm . Sau đó , cả đoàn chia làm 2 xe để lên đường về Vĩnh Long . Lên xe , các bạn được phục vụ ăn uống đầy đủ : bánh mì chả lụa , kẹo chocolate , bánh bông lan ..Thực phẩm được tập trung ở xe số 1 nên xe số 2 đành nhịn đói , mãi đến Long An mới liên lạc được và  "nhường cơm sẻ áo" cho xe số 2  !

Tụi mình về nhà Nga ở Vĩnh long . Lần nầy nhà Nga được xây dựng rộng rãi hơn nên việc an nghỉ còn thuận lợi hơn lần trước dù đi đông hơn . Gần 19 :00 ,mọi người tập trung ăn tối  và liên hoan văn nghệ .

Lớp mình tổ chức lấy ý kiến nên tổ chức họp mặt bao lâu 1 lần ? Các bạn  " Dziệt  kiều " nêu ý kiến 2 năm  / lần . Các bạn VN đề nghị 1 năm 2 lần vì sợ rằng  "tuổi tác đã cao ", không lo tận hưởng chắc không có nhiều cơ hội !  :-). Khả năng 1 năm 1 lần đối với các bạn VN là cao nhưng các bạn  "Dziệt kiều" có lẽ 2 năm  / lần là hợp lý hơn . Mọi người tập trung hát karaoke thi . Kết quả giải nhất thuộc về tổ 25 , giải nhì là tổ 28 . Điều lưu ý là BGK 4 người có 2 là ở tổ 25 . MC cũng là 2 người tổ 25 nốt ! Gần khuya , Nga chiêu đãi món tiết canh vịt nên 2 chai rượu của anh Kiên có tác dụng tốt . Mọi người ăn tiết canh thoải mái vì không sợ "Tào Tháo rượt " do có rượu mạnh  diệt vi trùng !

Sáng 12 /9 , tụi mình tổ chức khám bệnh . Chưa có đoàn khám bệnh nào sang bằng lớp mình . BS va Dziệt  kiều tốt nghiệp ở Mỹ như Tuấn , Son , Thu Ba , Hưng .. được phân công đi phát kẹo , quà bánh và  ...chụp hình . Trưởng khoa cấp cứu BV Long An  ( Mộng ) được do huyết áp . PGD BV Q .9 ( Thỵn ) lo phát thuốc ....Anh Khuê dùng làm hướng dẫn viên ...Không khí làm việc vui vẽ  lắm . Sau khi khám và phát thuốc xong , mọi người được chiêu  đãi  1 bữa no  nê và tiếp tục uống  tiếp chai rượu của anh Kiên  .Tụi mình có đùa rằng , lần sau họp mặt phải phân công 1 bạn Dziệt  kiều ở lại để còn gửi quà cho các bạn bên này ( ha ha ...). Đòan lên đường trở về SG lúc 17 :30 .

Nãy giờ nói chuyện chơi thôi , anh Kiên và các bạn nghe rồi bỏ nhé .Hẹn  các bạn  lần họp mặt tới ngày càng đông vui hơn những lần trước !Đăng nhận xét