Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Cổng trường Y qua các thời đại

Năm 1966-1975
"Bộ Đại Học Sài Gòn - Trung Tâm Giáo Dục Y- Khoa"
Trên đường Hồng Bàng


1979-1985
Có bạn nào chụp hình trước cổng trường thời gian này không?

.........................................
....................................

Năm 1994
" Bộ Y tế - Trường Đại Học Y-Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Khoa Y"

Chụp năm 1997
" Trường Đại Học Y-Dược Thành Phố Hồ Chí Minh -
University of Medicine and Pharmacy of Ho Chi Minh City"

(không thấy rỏ bảng trường, bảng hiệu nổi trên tường, có cây dừa sau cổng nên có thể khỏang những năm 98,99?)Bắt đầu năm 2000, tên trường đặt trên bảng đá đỏ đậm
" Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh "
Hình chụp năm 2009


Đăng nhận xét