Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Khám từ thiện tại Huế và Đà Nẵng


Bác Sĩ Hoàng Lan vừa đi khám, phát thuốc và tặng kính cho khoảng 150 sư ni ở Huế và Đà Nẵng. Gởi các bạn vài hình ảnh chuyến từ thiện này.

Hoàng Lan khám và tặng kính cho Sư Bà 100 tuổi tại chùa Từ An

Khám cho Sư Ni ở chùa Từ Đam

Tặng kính cho Sư Ni ở chùa Từ Đam
Đăng nhận xét