Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Trường Đại Học Y Khoa - 1968

Vài tấm hình trường Y từ Jim Brown Collection, The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University

Dựa vào những tấm vận động cử tri dán trên cổng trường, những tấm này chụp vào  năm 1967/68, lúc bầu cử tổng thống miền nam Việt Nam lần 2. Lúc này trường vừa đi vào họat đông năm đầu tiên.


Tuyên thệ lời thề Hypocrates ngày ra trườngĐăng nhận xét