Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Kể Lại Hội Ngộ 2009 - "BS ăn nhậu không hà"các bạn mến,
Hôm nay có giờ coi lại video củ, thì ra có một bí mật bây giờ mới biết. Các bạn còn nhớ tâm hình mình gởi ra nói Hoàng Lan chân yếu tay mêm mà bê thùng Ken nhẹ tựa...lông hồng không?
Các bạn coi video này sẽ rỏ :)))~~~


Đăng nhận xét