Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Thăm Nhau

Gia đình Hưng từ Seattle về thăm San Jose ghé thăm gua đình Tuấn.
Hai gia đình chụp trước nhà Tuấn 27/12/2011

Từ trái qua phải: Diễm, Hưng, Khánh-Linh, Trà Mi, Mai, Vũ, Tuấn, Quân

Đăng nhận xét