Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Hôi Ngộ Houston

Mình có dịp đi chu du miền nam nước mỹ với Nga, Tuấn & Mai, và Thu Ba.  Tụi mình tập trung ở nhà Thu Ba tại Houston rồi lái xe đi tắm biển ở Florida. Đi phố Bourbon tại New Orleans, và đi thăm ba Thu Ba đang điều trị tại bệnh viện ở Dallas.
Gởi các bạn vài tấm hình coi cho vui.
Thu Ba đang pha chế margarita
 

Nga khen nức nở "cái món này ngon à nghen"

Tuấn, Mai, Nga, Diễm, Hưng, Thu Ba nhậu sushi


Nhậu một chặp Nga phải dìu Thu Ba đi ngủ. Xỉn quá!


Ghé thăm ba Thu Ba tại bệnh viện Dallas


Cả bọn lăng xăngchuẩn bị đồ ăn


Hủ tiếu Thu Ba còn ngon hơn Liến Húa


 Quay quần tại Florida

Nga làm chị nuôi đâp…ruồi


Ngồi bar với Nga tại New Orleans

Biển Destin, Florida


Thu Ba, Hưng, Nga, Tuấn
Chụp trước lúc chia tay

Đăng nhận xét