Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Hình Đài ở San Jose

Đài đang ở nhà Tuấn.
Chia sẻ cùng các bạn
Đài+ Tuấn
Đăng nhận xét