Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Hòai Niệm

Một nương tử của lớp Y79Đ thân tặng các bạn bài thơBỏ cả buổi tối chủ nhật để học làm photoshop đây.
Mời các bạn thưởng thức
Thân
Đăng nhận xét