Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

31 NĂM NHÌN LẠI!

Các bạn nhận ra hết những bạn trong hình không ? và nhìn ra chính mình không ?
Họp mặt lần này hy vọng đông như vậy nhé !

Y79Đ tại núi Bửu Long, Biên Hòa, 1980

Y79Đ, trên bực thềm trường Y 1979Ngọc Loan, Hông Nga, Mỹ Phương năm 19??

Trước sân trường

Mỹ Phương năm 19??

Đăng nhận xét