Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Chúc tết

Thơ chúc tết và "hình minh họa" của Nga

Đăng nhận xét