Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Chụp tại phòng mạch Son cuối tháng 12, 2008 - Little Saigon, California
Đăng nhận xét